Insights by Innovation Institute

Istraživanjem otkrivamo suštinu i dajemo implikacije za bolje odlučivanje.

Što čini našu kvalitetu istraživanja?

Istraživanja su vrlo često strukturirana i provedena na način da pružaju lažnu sigurnost kod donošenja odluka, jer sadrže pogreške u podacima, analizi ili interpretaciji. Insights by Innovation Institute garantira maksimalnu kvalitetu istraživanja i rezultata, dajući relevantnu potporu vašem odlučivanju.

Kako bismo pružili dubinsko razumijevanje i praktične implikacije za donošenje odluka, provodimo istraživanja uz HumanInsights pristup koji se bazira na 4 temeljna principa:

Dubinsko razumijevanje iz 4 perspektive

U istraživanjima integriramo principe biologije (biološke odrednice čovjeka), psihologije (način na koji čovjek donosi odluke i rješava probleme), sociologije (utjecaji i interakcije među ljudima) i ekonomije (stvaranje vrijednosti za potrošača i kompaniju) kako bi pružili dubinsko razumijevanje mehanizama na kojima se temelji ono što percipiramo kao poslovnu stvarnost. Integriranjem te četiri perspektive - pruža se dublje i drugačije razumijevanje poslovanja.

Akademska rigoroznost

Osiguravamo maksimalnu kvalitetu svih podataka i zaključaka, u potpunosti primjenjujući znanstvenu metodu i suvremene statističke analize. Osim mjerenja stanja (npr. zadovoljstva), fokusiramo se i na identificiranje eksplicitnih i implicitnih čimbenika putem kojih je moguće upravljati željenim rezultatima (npr. zadovoljstvom) - minimizirajući managerima riskantnost odlučivanja jer su odluke temeljene na kvalitetnim podacima i analizama.

Falsifikacijski
pristup

Umjesto traženja podataka i korištenja analiza koje će samo potvrditi ono što je "poznato" - fokusiramo se na suštinsko testiranje pretpostavki kako bismo identificirali ono što je "skriveno". Primjenom falsifikacijskog pristupa tražimo ekstreme i njihove implikacije, kako bismo razumjeli ograničenja postojećih modela i zaključaka ("boundary conditions") te identificirali nove prilike za stvaranje vrijednosti i uspješno poslovanje.

Fokus na
implikacije

Ključna vrijednost naših istraživanja proizlazi iz primjenjivih implikacija rezultata te konkretnih opcija za poslovanje i donošenje odluka. Postavljanjem i testiranjem modela odlučivanja temeljenih na prikupljenim podacima - klijentima pružamo znanja o učinkovitosti i efikasnosti pojedinih opcija za upravljanje željenim ciljevima - čime surađujemo s partnerima na donošenju boljih poslovnih odluka.

Istraživanja za marketing/prodaju

Snapshot tržišta

Cjeloviti pregled stanja tržišta i logike prema kojoj tržište i konkurentska utakmica funkcioniraju i evoluiraju.

StressTest tržišta

Analiza ograničenja te kvalitativna evaluacija rizičnosti strateških/operativnih opcija i odluka vezanih uz tržište.

DeepDive tržišta

Dubinski pregled pojedinih elemenata vašeg odnosa s postojećim i potencijalnim potrošačima/klijentima.

Istraživanja za ljudske resurse

HR Snapshot

Cjeloviti pregled zaposlenika u timu/organizaciji i logike prema kojoj pojedini klasteri zaposlenika funkcioniraju.

HR StressTest

Analiza ograničenja te kvalitativna evaluacija rizičnosti strateških/operativnih opcija i odluka.

HR DeepDive

Dubinski pregled pojedinih elemenata vezanih uz zaposlenike/timove, maksimizirajući njihov potencijal.

Svaka faza istraživačkog procesa uzima u obzir specifičnosti poslovnog konteksta kompanije kako bi se pružile jasne i primjenjive implikacije za donošenje odluka i uspješno poslovanje.

Insights by Innovation Institute okuplja vodeće eksperte iz različitih područja poslovanja te statističkih metoda i modeliranja:

Do sada smo imali prilike stvarati vrijednost s brojnim partnerima - te uvijek osiguravamo dodatnu vrijednost.
Pozivamo vas da nam se obratite s povjerenjem, kako bi strukturirali prijedlog istraživanja za Vas.