Human Resources

Fokus istraživanja Instituta za inovacije je na razumijevanju čovjeka kroz Human Insights pristup, odnosno 4 perspektive - biologija, psihologija, sociologija, ekonomija, a kako bi dubinski razumjeli zaposlenike te maksimizirali njihovo zadovoljstvo i njihovu vrijednost koju donose kompaniji.

HR Snapshot

HR Snapshot daje cjeloviti pregled stanja ljudskih resursa u timu/organizaciji. Fokus je na pružanju dubinskog uvida u čovjeka – onoga koji donosi odluku da svojim radom doprinosi ostvarivanju ciljeva tima/organizacije. Fokus je na razumijevanju pojedinca i sustava kako bi se identificirale prednosti i nedostaci vezani uz ljude u organizaciji, kao i prilike i prijetnje za budući razvoj ljudskih resursa u organizaciji.

HR StressTest

StressTest se fokusira na identificiranje optimalnih strateških i operativnih odluka unutar određenog konteksta (boundary conditions). Posebno je koristan za traženje optimalnog rješenja između opcija koje se čine suprotstavljenima ili međusobno isključivima, gdje se umjesto „balansiranja“, fokusira na maksimiziranje rezultata takvih odluka. Dakle, StressTest obuhvaća analizu ograničenja, te kvalitativnu evaluaciju rizičnosti strateških/operativnih opcija i/ili odluka.

HR DeepDive

HR DeepDive je područje istraživanja koje se fokusira na razumijevanje pojedinaca u organizaciji i njihovog rada u trajnim/ privremenim projektnim i/ili hijerarhijskim timovima te načina na koji organizacija utječe na oblikovanje konteksta za rad pojedinca. Cilj pojedinih analiza je analizirati stanje te razumjeti mehanizme pomoću kojih je moguće proaktivno upravljati, maksimizirajući potencijal pojedinaca, timova i organizacije za ostvarenje ciljeva.