Upravljanje organizacijom

Fokus je na istraživanja koja se fokusiraju na razumijevanje organizacije i načina na koji organizacija utječe na oblikovanje konteksta za rad pojedinca (bez obzira na formalno-pravni oblik rada/zaposlenja).

Analiza kulture organizacije (Organizational Culture)

Kultura organizacije predstavlja svojevrsno vezivno tkivo koje povezuje sustav u organizacijsku i komunikacijsku cjelinu.

Rezultat ove analize je mapa trenutnog i optimalnog profila kulture te ključnih mehanizama za ostvarenje promjene kulture.

Kulturu organizacije dominantno sagledavamo kao set vrijednosti/normi – ali ključna razlika proizlazi iz veće spremnosti organizacije na prihvaćanje jedne od dviju pogrešaka:
a) kultura koja prihvaća ‘false negative‘ pogreške – tj. kultura organizacije koja će radije odbaciti kao netočno ono što je točno, kako slučajno ne bi prihvatila kao točno nešto što je netočno. Takva kultura je često kultura efikasnosti i izvrsnosti – gdje se favorizira minimiziranje pogreške i ostvarivanje predvidivih više ili manje ambicioznih ciljeva.
b) kultura koja prihvaća ‘false positive‘ pogreške – tj. kultura organizacije koja će radije prihvatiti kao točno nešto što ispadne netočno, a kako slučajno ne bi odbacila kao netočno nešto što je zapravo točno. Takva kultura je često kultura inovativnosti i razvoja – gdje se favorizira nepropuštanje mogućih prilika te se dozvoljavaju odstupanja.

Iako nije jednostavno, dvije kulture je moguće uspostaviti unutar istog sustava. Pored toga, kultura se značajno razlikuje i ovisno o fokusu na čovjeka vs. rezultat te pristupom uključivanja pojedinaca u sustav te sustavom odlučivanja i upravljanja – gdje se sagledavaju, uz hibridne modele i dominantni profili pristupa odlučivanju i upravljanju: a) meritokratski, b) hijerarhijski, c) demokratični, te d) agilni/adaptibilni..

Elementi istraživanja

Evaluacija trenutnog profila kulture organizacije

kako bi se konkretizirala kulturološka mapa organizacije.

Specificiranje optimalnog profila kulture organizacije

kako bi se identificirala optimalna kulturološka mapa organizacije – čime će se omogućiti ostvarivanje ciljeva tima/organizacije.

Specificiranje procesa promjene kulturološkog profila organizacije

kako bi se identificirale poluge, kao i njihova učinkovitost i efikasnost, u mijenjanju kulture.

Analiza branda poslodavca organizacije (Employer Branding)

Analiza branda poslodavca podrazumijeva istraživanje percepcija postojećih i potencijalnih zaposlenika o organizaciji kao postojećem/potencijalnom partneru i/ili poslodavcu (bez obzira na oblik odnosa između pojedinca i organizacije). Sagledava se profil branda (značenje, vrednote, asocijacije, osobnost), snaga branda (prepoznatljivost, vrijednosti, diferencijacija, preferencije, očekivani benefiti zaposlenika), te potentnost branda poslodavca (relevantnost, diferencijacija, sklonost, volatilnost, održivost)

Rezultat ove analize je mapa profila, snage i potentnosti branda poslodavca iz perspektive različith klastera postojećih/potencijalnih zaposlenika, kao i ključne mehanizme izmjene mape profila branda poslodavca.

Elementi istraživanja

Evaluacija trenutne mape branda poslodavca

kako bi se konkretizirala mapa percepcija i stavova koje pojedini klasteri postojećih/potencijalnih zaposlenika vezuju uz brand poslodavca

Specificiranje optimalne mape branda poslodavca

kako bi se identificirala optimalna mapa percepcija i stavova pojedinih klastera postojećih/potencijalnih zaposlenika – čime se omogućava optimiziranje ulaganja u brand poslodavca

Specificiranje čimbenika koji utječu na promjenu branda poslodavca

kako bi se identificirala optimalna mapa percepcija i stavova pojedinih klastera postojećih/potencijalnih zaposlenika – čime se omogućava optimiziranje ulaganja u brand poslodavca

Analiza silosa u organizaciji (Organizational Silos Evaluation)

Silosi u organizaciji pojavljuju se kada se zaposlenici iz različitih dijelova organizacije ne žele i/ili ne mogu povezivati i dijeliti znanja. Naime pojavom silosa, organizacija gubi i zbog otežane efikasnosti i efektivnosti, ali i gubi vrijednost koja proizlazi integracijom različitih perspektiva

Rezultat ove analize je specifikacija razine problema i uzroka problema silosa, kao i mehanizama za efikasno i efektivno rješavanje problema silosa za dobrobit organizacije.

Elementi istraživanja

Analiza trenutne razine prolema silosa u organizaciji

Analiza uzroka nepovezanosti između pojedinaca i timova u različitim silosima

Specificiranje mehanizama i poluga koje je moguće koristiti za uklanjanje problema silosa

Analiza iskustva zaposlenika (Employee Journey)

Analiza iskustva zaposlenika obuhvaća razumijevanje kognitivnih/emocionalnih/bihevioralnih iskustava zaposlenika u pojedinim fazama odnosa zaposlenika s organizacijom (kroz prijavu, zapošljavanje, rad, razvoj, odlazak) u maksimiziranju vrijednosti u privatnom i poslovnom životu i minimizirajući potencijalno izgaranje zaposlenika na poslu. Cilj je maksimizirati vrijednost za zaposlenika i organizaciju u svakoj od pojedinih faza – a u cilju maksimiziranja iskustva zaposlenika.

Rezultat ove analize je (re)specificiranje procesa odnosa sa zaposlenicima, iz perspektive zaposlenika – tretirajući zaposlenika kao „klijenta“ te maksimizirajući njegovo/njezino iskustvo u odnosu s organizacijom – potencirajući procese fokusirane na čovjeka (human-centric organization).

Elementi istraživanja

Razumijevanje trenutnih tipičnih iskustava zaposlenika

koji prolaze kroz organizacijske procese, a ovisno o njihovim demografskim/socio-psihološkim/bihevioralnim karakteristikama.

Razumijevanje optimalnih iskustava zaposlenika

a kako bi se specificirao smjer za prilagodbu organizacijskih procesa.

Specificiranje procesa kojima je potrebno prilagoditi iskustvo zaposlenika

kako bi se identificirali mehanizmi za maksimiziranje iskustva zaposlenika.

Do sada smo imali prilike stvarati vrijednost s brojnim kompanijama. Molimo Vas da ispunite obrazac kako bi strukturirali prijedlog istraživanja za Vas.