Upravljanje pojedincem i timom

Fokus je na istraživanja koja se fokusiraju na razumijevanje pojedinaca u organizaciji i njihovog rada u trajnim/privremenim projektnim i/ili hijerarhijskim timovima.

Analiza zadovoljstva zaposlenika

Zadovoljstvo zaposlenika reflektira ukupnu evaluaciju stavova zaposlenika o poslu/poslodavcu/timu – te je nužan preduvjet ostanka kvalitetnih zaposlenika u timu (loyalty, tj. „preporuci samom sebi“) i spremnosti na preporuku poslodavca drugima (recommend).

Rezultat ove analize je izvještaj o stanju i mogućnostima upravljanja zadovoljstvom i odnosom sa zaposlenicima.

Elementi istraživanja

Analiza stanja, koja obuhvaća:

  • Analizu razine zadovoljstva zaposlenika (satisfaction)
  • Analizu vjerojatnosti odlaska zaposlenika (churn)
  • Analizu vjerojatnosti i razine želje za ostanak (loyalty)
  • Analizu vjerojatnosti i razine preporuke poslodavca (recommendation)

Specificiranje mehanizama na razini pojedinca/tima/sustava/komunikacije

kojima je moguće utjecati na razinu zadovoljstva, ostanka, odlaska i preporuke, kako bi se identificirale poluge, kao i njihova učinkovitost i efikasnost – čime se omogućava poduzeću proaktivno upravljanje i optimiziranje strukture ljudskog kapitala.

Analiza kognitivnog pristupa zaposlenika (Ingenuity scale)

Fokus je na kognitivnom pristupu rješavanju problema i donošenju odluka – kao važnih elemenata poslovnog uspjeha pojedinca, tima i organizacije.

Rezultat ove analize je razumijevanje pristupa pojedinaca u rješavanju problema i donošenju odluka – te razumijevanje mehanizama na razini organizacije za maksimiziranje kognitivnih potencijala pojedinca za najkompleksnije kognitivne procese.

Elementi istraživanja

Analiza komponenti kognitivnog procesiranja:

Kapacitet za stvaranje kreativnih rješenja

Kapacitet za logičko rasuđivanje

Kapacitet za strateško promišljanje

Kapacitet za izvršavanje i ostvarivanje rezultata

Analiza emocionalnog pristupa zaposlenika

Emocionalni odnos prema poslu/poslodavcu/timu može značajno ograničiti maksimalni potencijal zaposlenika za određeni posao. Stoga, fokus istraživanja je razumjeti zaposlenike vezano uz način procesiranja i reakcija na emocije vezane uz posao.

Rezultat ove analize je razumijevanje stanja i mehanizama za upravljanje emocionalnim odnosom pojedinca prema poduzeću/poslu/timu – minimizirajući odstupanja od očekivanja poslodavca i aktualnih sposobnosti/pristupa zaposlenika.

Elementi istraživanja

Analiza uključenosti zaposlenika (engagement)

što usmjerava djelovanje zaposlenika u konkretnom smjeru

Analiza strasti zaposlenika za posao (passion)

što omogućava maksimiziranje kapaciteta pojedinca za ostvarivanje rezultata

Analiza samopouzdanja zaposlenika (confidence)

što minimizira ograničenje zaposlenika da komunicira/isporuči optimalne rezultate

Analiza razvoja zaposlenika

Fokus je na razumijevanju stanja i potencijala za ukupni razvoj pojedinca. Temeljem specificiranog odstupanja (gap analysis) između stanja i potencijala, dubinskim intervjuom s kandidatom se identificiraju mehanizmi i koraci na razini pojedinca, a koji će omogućiti ostvarivanja svog maksimalnog kognitivnog potencijala.

Rezultat ove analize je individualizirani izvještaj za ostvarivanje maksimalnog kognitivnog potencijala pojedinca.

Elementi istraživanja

Analiza sljedećih perspektivi:

Perspektiva pojedinca-zaposlenika

Perspektiva kolega (nadređeni/ravnopravni/podređeni)

Perspektiva neovisnog stručnjaka Instituta za inovacije

Analiza motivacijskih shema za zaposlenike

Uz maksimiziranje kognitivnih, emocionalnih i bihevioralnih potencijala pojedinaca, potrebno je i strukturirati motivacijski sustav koji će adekvatno motivirati/usmjeriti svakog pojedinca/klaster da ostvaruje rezultate na svom maksimumu. Naime, motivacijske sheme ne mogu biti postavljene po principu „one-size-fits-all“ – jer pojedinci imaju različite maksimume sposobnosti i različite motivatore/blokatore – te, motivacijska shema koja na nekog djeluje motivirajuće, često na druge može djelovati neutralno (npr. na one koji značajno premašuju očekivanja) ili čak negativno (npr. na one koji značajno podbacuju ispod očekivanja).

Rezultat ove analize je strukturirana motivacijska shema, optimizirana za pojedine klastere zaposlenika

Elementi istraživanja

Specificiranje klastera zaposlenika koji reagiraju na slične motivatore

te pripadaju klasteru po svojem kognitivnom, emocionalnom, bihevioralnom profilu te načinu i vrsti rada.

Specificiranje motivacijskih mehanizama i njihovih graničnih vrijednosti (boundary conditions)

izvan kojih značajno pada njihova efikasnost – vezana uz ciljeve na razini pojedinca, tima i organizacije.

Analiza usklađenosti tima i pojedinca (Team-Individual Fit)

Odnos pojedinca i tima (užeg ili šireg; formalnog ili neformalnog) – predstavlja izuzetno važan element za uspješnu integraciju napora pojedinaca u ostvarivanju zajedničkih ciljeva

Rezultat ove analize je pregled distribucije individualnih karakteristika u formalnom/neformalnom timu te mehanizama za usklađivanje interesa pojedinca i tima – maksimizirajući potencijal i pojedinca i tima.

Elementi istraživanja

Analiza distribucije kognitivnih kapaciteta (cognitive/
experiential diversity)

za kreativno stvaranje, strateško promišljanje i logičko rasuđivanje unutar tima.

Analiza funkcioniranja formalnih vs. neformalnih mreža utjecaja i meritokracije

koje imaju ulogu u protoku informacija i ostvarivanju poželjnih kognitivnih/emocionalnih/bihevioralnih rezultata na strani pojedinca/tima.

Analiza mehanizama evaluacije doprinosa pojedinca rezultatima timu

Analiza odstupanja trenutne uloge pojedinca u timu

u odnosu na optimalnu ulogu s obzirom na kognitivne/emocionalne/ bihevioralne karakteristike pojedinca.

Do sada smo imali prilike stvarati vrijednost s brojnim kompanijama. Molimo Vas da ispunite obrazac kako bi strukturirali prijedlog istraživanja za Vas.