Human Resources StressTest

StressTest fokusira se na identificiranje optimalnih strateških i operativnih odluka unutar određenog konteksta (boundary conditions). StressTest je posebno koristan za traženje optimalnog rješenja između opcija koje se čine suprotstavljenima ili međusobno isključivima – gdje, umjesto „balansiranja“, StressTest se fokusira na maksimiziranje rezultata takvih odluka. Dakle, StressTest obuhvaća analizu ograničenja, a time i kvalitativnu evaluaciju rizičnosti, strateških/operativnih opcija i/ili odluka

StressTest zaposlenika

Kako bi organizacija uspješno konkurirala i pobjeđivala na tržištu, nužno je imati najbolje zaposlenike koji mogu stvoriti, diseminirati i ekstrahirati vrijednost na tržištu. Stoga, ovaj StressTest analizira ima li organizacija pristup adekvatnom broju, strukturi i kvaliteti radne snage.

Rezultat ove analize je specifikacija ograničenja postojećeg pristupa privlačenju, zapošljavanju i razvoju zaposlenika (bez obzira na modalitet „zaposlenja“ – radnik, free-lancer, i dr.) te prilike za unapređenje postojećeg pristupa.

Elementi istraživanja

Analiza strukture postojećih zaposlenika

uz specifikaciju ključnih kompetencija i potencijala koji nedostaju u organizaciji.

Analiza ograničenja organizacije da privuče zaposlenike

koji nadoknađuju kompetencije/potencijale koji nedostaju.

Analiza prilika organizacije

da privuče ili razvije kompetencije/potencijale koji nedostaju.

Analiza ključnih mehanizama

kojima je moguće privući i razvijati kompetencije i potencijala nužnih za uspješno poslovanje organizacije.

StressTest motivacijskih shema

Kako bi se optimalno usmjerilo djelovanje zaposlenika, potrebno je razumjeti način na koji zaposlenici kognitivno, emocionalno i bihevioralno procesiraju motivacijske sheme – eksplicitne i implicitne. Stoga, ovaj StressTest sagledava ima li organizacija adekvatan sustav motiviranja maksimalnog doprinosa svakog zaposlenika.

Rezultat ove analize je analiza postojećeg i specifikacija optimalnog motivacijskog sustava za pojedine klastere zaposlenika.

Elementi istraživanja

Analiza vrijednosti benefita

u odnosu na investiciju koju zaposlenik treba napraviti da bi ostvario benefite.

Analiza vrijednosti ostvarenih dodatnih rezultata zaposlenika

u odnosu na trošak motivacijskog sustava.

Razina motivacije/ neutralnosti/ demotivacije

pojedinih elemenata motivacijske sheme na zasebne klastere zaposlenika.

Analiza ključnih mehanizama

kojima je moguće povećati efektivnosti i efikasnost motivacijskog sustava za pojedine klastere.

Do sada smo imali prilike stvarati vrijednost s brojnim kompanijama. Molimo Vas da ispunite obrazac kako bi strukturirali prijedlog istraživanja za Vas.