Business Model DeepDive

Fokus je na razumijevanju procesa stvaranja i isporuke vrijednosti te ekstrakcije vrijednosti u obliku prihoda/profita za poduzeće, a s ciljem maksimiziranja vrijednosti poslovnog modela.

Analiza ponude vrijednosti/asortimana

Analiza ponude vrijednosti evaluira percipiranu vrijednost cjelokupnog asortimana u ponudi, kako bi se identificiralo „zašto potrošač kupuje“ i „što potrošač/klijent vrednuje i kupuje“. Fokus je na razumijevanju kako upravljati asortimanom (i povezanom ponudom vrijednosti), a kako bi se osiguralo da potrošači/klijenti imaju poticaj da se što češće/više informiraju te što češće/više kupuju – jer način strukturiranja asortimana (kroz vrijeme i unutar on-line/off-line prostora) značajno utječe na odabir od strane potrošača/klijenata.

Rezultat ove analize je struktura postojeće ponude vrijednosti i procesa upravljanja asortimanom te konkretiziranje potencijalne ponude vrijednosti i procesa upravljanja asortimanom, a u cilju maksimiziranja željenih učinaka na potrošače/klijente te optimiziranje investicija u asortiman.

Elementi istraživanja

Evaluacija trenutne ponude vrijednosti

odnosno trenutnog asortimana, te implikacija strukture i sadržaja postojeće ponude vrijednosti za ostvarivanje željenog tržišnog rezultata.

Specificiranje optimalne ponude vrijednosti

kako bi se identificirala optimalna struktura i sadržaj ponude vrijednosti za pojedine klastere potrošača/klijenata – čime se omogućava optimiziranje ulaganja u cjelokupni asortiman.

 

Analiza cjenovne strategije

Rezultat ove analize je specificirana postojeća i optimalna cjenovna strategija koja omogućava maksimiziranje kratkoročnih i dugoročnih prihoda (od svakog pojedinog potrošača i ukupnih prihoda na tržištu), uz pozitivan utjecaj na vrijednost branda i vrijednost baze potrošača – čime se optimiziraju učinci cjenovne strategije na financijski rezultat poduzeća, kroz prihod/profit.

Elementi istraživanja

Evaluacija trenutne cjenovne strategije

te implikacija takve cjenovne strategije na vrijednost branda i vrijednost baze potrošača/klijenata.

Specificiranje optimalne ponude vrijednosti

s ciljem maksimiziranja kratkoročnih/dugoročnih prodajnih rezultata, vrijednosti branda i vrijednosti baze potrošača/klijenata.

Specificiranje optimalnog procesa promjene cjenovne strategije

kako bi se osigurala optimalna tranzicija iz postojeće u optimalnu cjenovnu strategiju (iz perspektive tržišta/potrošača/klijenta).

Analiza cjenovne strategije podrazumijeva sagledavanje sljedećih komponenti vezanih uz cijene:
a) razinu cijena u odnosu na druge (supstitute/konkurente) te u odnosu na prethodna vremenska razdoblja;
b) komunikacijske implikacije cijena za pojedine klastere potrošača/klijenata;
c) mehanizme kratkoročnog upravljanja cijenama, uz komunikacijske i prodajne implikacije na tržište (podrazumijeva aktivnosti unapređenja prodaje s ciljem privremenog usklađivanja vrijednosti i cijene za distributere i/ili krajnje potrošače/klijente, tj. sales promotion);
d) mehanizme dugoročnog upravljanja cijenama, uz komunikacijske i prodajne implikacije na tržište (podrazumijeva aktivnosti strateškog upravljanja odnosom vrijednosti i cijena za distributere i/ili krajnje potrošače/klijente);
e) mehanizme individualizacije cijene, s ciljem ekstrakcije maksimalnog prihoda od svakog pojedinog potrošača/klijenta.

Analiza procesa plaćanja/naplate

Rezultat ove analize je specificiranje postojećih sustava plaćanja/naplate te identificiranje prilika za njihovo unapređenje, a s ciljem minimiziranja rizika (ne)naplate potraživanja te maksimiziranje prihoda od naplaćenih potraživanja.

Elementi istraživanja

Evaluacija trenutnih procesa plaćanja/naplate vrijednosti

s ciljem identificiranja ograničenja (boundary conditions) unutar kojih sustav plaćanja/naplate funkcionira ili ne funcionira.

Specificiranje optimalnog procesa plaćanja/naplate vrijednosti

kako bi se identificirali optimalni procesi za pojedine klastere potrošača/klijenata – čime se maksimizira vjerojatnost redovite naplate potraživanja od pojedinih potrošača/klijenata.

Analiza procesa plaćanja/naplate podrazumijeva sagledavanje sljedećih komponenti: 
a) analizu potrošača/klijenata koji uredno plaćaju svoje obveze, uz specifikaciju (a) tko plaća/naplaćuje, (b) kada plaća/naplaćuje, (c) kome plaća/naplaćuje, (d) kako plaća/naplaćuje, (e) za što plaća/naplaćuje, te (f) koliko plaća/naplaćuje. 
b) analizu potrošača/klijenata koji ne plaćaju redovito svoje obveze, uz identifikaciju razloga ne plaćanja te mehanizama pomoću kojih je moguće upravljati s vjerojatnošću i redovitošću naplate dospjelih/nedospjelih potraživanja.

Do sada smo imali prilike stvarati vrijednost s brojnim kompanijama. Molimo Vas da ispunite obrazac kako bi strukturirali prijedlog istraživanja za Vas.