Snapshot Tržišta

Snapshot daje cjeloviti pregled stanja tržišta i logike prema kojoj tržište i konkurentska utakmica evoluiraju. Klijentima omogućavamo dubinski uvid u pravila tržišne igre, omogućavajući stvaranje novih tržišnih prilika kako bi pobjeđivali u konkurentskoj utakmici. Cilj je identificirati: tko, što, kako, kada, kome, gdje i zašto kupuje, tj. prema kojim pravilima funkcionira trenutna i potencijalna konkurentska utakmica.

Analiza strukture tržišta

Kako bi se uspješno konkuriralo na tržištu, potrebno je suštinski razumjeti ključne strukturne karakteristike tržišta – koji klasteri potrošača/klijenata čine tržište te kako tržište izgleda u „glavama tih potrošača“.

Rezultat ovog istraživanja su konkretni klasteri potrošača/klijenata, njihove specifičnosti/značajke, kao i mehanizmi kojima je moguće optimalno utjecati na pojedine klastere, a u cilju ostvarivanja maksimalnih vrijednosti za potrošača/klijenta, ali i proizvod/uslugu/brand/ponudu te kompaniju u cjelini.

Elementi istraživanja

Analiza tržišnih klastera potrošača/klijenata

s ciljem specificiranja konkretnih segmenata i prilika za targetiranje pojedinih segmenata/klastera. Fokus je na razumijevanju klastera/segmenata potrošača temeljem njihovog prirodnog funkcioniranja mozga, njihovih psiholoških specifičnosti, njihovih socioloških specifičnosti te njihovih specifičnosti vezanih uz utjecaj na prihod/profit organizacije. Analiza omogućava identificiranje segmenata koji se suštinski međusobno razlikuju, a unutar kojih su potrošači dovoljno slični da vrijede ista pravila konkurentske utakmice.

Analiza preferencija i stavova pojedinih klastera potrošača/klijenata

s ciljem specificiranja funkcije korisnosti temeljem koje potrošač evaluira tržišnu ponudu. Fokus je na razumijevanju elemenata koje potrošači vrednuju (važnost pojedinog kriterija) kako bi se specificirala struktura funkcije korisnosti („utility function“), temeljem koje potrošači stvaraju preferencije. Analiza omogućava bolje razumijevanje i predviđanje preferencija potrošača – kako bi se mogla graditi kvalitetnija strategija razvoja branda/ponude na tržištu.

Analiza percepcija pojedinih klastera potrošača/klijenata

s ciljem konkretizacije percepcijske mape. Fokus je na razumijevanju razine pojedinog kriterija kojeg potrošači percipiraju kod vas i ključnih konkurenata, a kako bi se specificirale percepcijske mape. Analiza omogućava identificiranje područja snažne konkurencije te identificiranje alternativnih dimenzija temeljem kojih se mogu izgraditi percepcijski monopoli, stvarajući preduvjete za izgradnju snažne i održive konkurentske prednosti.

Analiza procesa tržišta

Kako bi se uspješno konkuriralo na tržištu, potrebno je suštinski razumjeti donošenje odluka potrošača/klijenata kako bi se strukturirala ponuda u skladu s time.

Rezultat ovog istraživanja su specificirani konkretni procesi potrošača, njihove specifičnosti, kao i mehanizmi kojima je moguće optimalno utjecati na prilagodbu procesa, a u cilju ostvarivanja maksimalnih vrijednosti za potrošača/klijenta, ali i proizvod/uslugu/brand/ponudu te kompaniju u cjelini.

Elementi istraživanja

Analiza procesa donošenja odluka potrošača

s ciljem konkretizacije psiholoških procesa temeljem kojih potrošači/klijenti donose odluke. Fokus je na razumijevanju kako potrošač podsvjesno i svjesno prikuplja, procesira i interpretira informacije – stvarajući kognitivne, emocionalne i bihevioralne reakcije. Analiza omogućava strukturiranje ponude kako bi se maksimizirala vjerojatnost prvog i ponovljenog odabira.

Analiza poslovnih modela

s ciljem specificiranja funkcije korisnosti temeljem koje potrošač evaluira tržišnu ponudu. Fokus je na razumijevanju elemenata koje potrošači vrednuju (važnost pojedinog kriterija) kako bi se specificirala struktura funkcije korisnosti („utility function“), temeljem koje potrošači stvaraju preferencije. Analiza omogućava bolje razumijevanje i predviđanje preferencija potrošača – kako bi se mogla graditi kvalitetnija strategija razvoja branda/ponude na tržištu.

Do sada smo imali prilike stvarati vrijednost s brojnim kompanijama. Molimo Vas da ispunite obrazac kako bi strukturirali prijedlog istraživanja za Vas.