StressTest Tržišta

StressTest fokusira se na identificiranje optimalnih strateških i operativnih odluka unutar određenog konteksta (boundary conditions). StressTest je posebno koristan za traženje optimalnog rješenja između opcija koje se čine suprotstavljenima ili međusobno isključivima – gdje, umjesto pribjegavanja „balansiranju“, StressTest se fokusira na maksimiziranje rezultata takvih odluka. Dakle, StressTest obuhvaća analizu ograničenja, a time i kvalitativnu evaluaciju rizičnosti, strateških/operativnih opcija i/ili odluka.

StressTest novog proizvoda​

Kako bi se minimizirao rizik lansiranja novog proizvoda/usluge na tržište (kroz maksimiziranje vjerojatnosti uspjeha te minimiziranje vjerojatnosti neuspjeha na tržištu), potrebno je definirati i predvidjeti sve kritične točke koje bi mogle dovesti do neuspjeha.

Rezultat ove analize je specifikacija ograničenja postojećeg koncepta/proizvoda i mogućnosti prilagodbe proizvoda/strategije u cilju maksimiziranja vjerojatnosti kupovine te vrijednosti i učestalosti kupovine.

Elementi istraživanja

Analiza očekivane kognitivne/emocionalne/bihevioralne reakcije potrošača/klijenata na proizvod/koncept

Analiza preferencija značajki od strane potrošača/klijenata

Analiza optimalne cijene i cjenovne strategije

Analiza utjecaja mogućih izmjena proizvoda/koncepta/
strategije na očekivanu reakciju potrošača (maksimiziranje vjerojatnosti kupovine te vrijednosti i učestalosti kupovine)

Business Model StressTest​

Kako bi se maksimizirala vjerojatnost uspjeha te minimizirala vjerojatnost neuspjeha na tržištu, ovaj StressTest analizira ograničenja postojećeg poslovnog modela.

Rezultat ove analize je specifikacija ograničenja postojećeg poslovnog modela i specifikacija mogućnosti prilagodbe poslovnog modela u cilju (a) maksimiziranja vjerojatnosti tržišnog uspjeha i (b) minimiziranja vjerojatnosti tržišnog neuspjeha.

Elementi istraživanja

Identificiranje scenarija (logike poslovanja)

unutar koje je postojeći poslovni model optimalan.

Identificiranje vjerojatnosti izmjene pojedinih pretpostavki logike poslovanja

u kojoj je postojeći poslovni model optimalan.

Identificiranje mogućih izmjena poslovnog modela

u potencijalnom novom setu pretpostavki koje mijenjaju logiku poslovanja Stress Test sagledava ponudu vrijednosti, targetirane klastere potrošača/klijenata, ključne resurse i procese u stvaranju vrijednosti te strukturu i održivost formule prihoda/profita u smislu ekstrakcije vrijednosti za poduzeće.

Brand StressTest

Brand StressTest specificira scenarije/kontekst u kojima se događa slom branda, tj. specificira ključne pretpostavke koje, ukoliko se izmijene, značajno oslabljuju ulogu branda na tržištu. okus BrandStressTesta je minimizirati rizik upravljanja brandom, kroz specifikaciju alternativnih scenarija i optimalnih odluka vezanih uz brand za svaki od scenarija.

Rezultat ove analize je specifikacija ograničenja branda i specifikacija mogućnosti prilagodbe branda mogućim izmjenama logike funkcioniranja tržišta, a u cilju minimiziranja rizika upravljanja brandom.

Elementi istraživanja

Speficikacija scenarija (logike poslovanja)

unutar kojih postojeći brand može funkcionirati.

Specifikacija vjerojatnosti izmjene pojedinih pretpostavki logike funkcioniranja tržišta

a koje bi mogle naštetiti brandu.

Analiza mogućih scenarija i optimalnih odluka za brand

u potencijalnim novim logikama funkcioniranja tržišta.

StressTest tržišnih strategija

Zadatak svakog managera je specificirati scenarije/kontekst u kojima postojeće strateške opcije ostvaruju optimalne rezultate, kao i granične slučajeve izvan kojih efektivnost i efikasnost strateških opcija počinje značajno opadati.

Rezultat ove analize je specifikacija ograničenja postojećih strateških opcija i mogućnosti njihovih prilagodbi, a u cilju minimiziranja strateških rizika za poduzeće kroz specifikaciju alternativnih scenarija i optimalnih odluka vezanih uz strateške opcije za poduzeće.

Elementi istraživanja

Specifikacija scenarija (logike poslovanja)

unutar kojih postojeće strateške opcije mogu funkcionirati.

Specifikacija vjerojatnosti izmjene pojedinih pretpostavki logike funkcioniranja tržišta

a koje bi mogle značajno utjecati na efektivnost i efikasnost strateških opcija.

Analiza mogućih scenarija i optimalnih prilagodbi opcija

u potencijalnim novim logikama funkcioniranja tržišta.

Do sada smo imali prilike stvarati vrijednost s brojnim kompanijama. Molimo Vas da ispunite obrazac kako bi strukturirali prijedlog istraživanja za Vas.