Vodeći znanstvenici i konzultanti. Rigorozne analize i primjenjive implikacije koje stvaraju vrijednost.

Insights istraživanja fokusiraju se na suštinsko razumijevanje principa djelovanja čovjeka, njegovog donošenja odluka i interakcije s drugim ljudima kako bi stvarali ekonomsku vrijednost za kompanije. Odlikuje nas dugogodišnje iskustvo vodećih znanstvenih istraživača s bogatim poslovnim iskustvom u radu s vodećim kompanijama regije i svijeta.

Vodeći svjetski znanstvenici i konzultanti

Eksperti u ključnim područjima poslovanja

Iskustvo rada s brojnim kompanijama

Kako bismo pružili dubinsko razumijevanje i praktične implikacije za donošenje odluka, provodimo istraživanja uz HumanInsights pristup koji se bazira na 4 temeljna principa:

Dubinsko razumijevanje iz 4 perspektive

U istraživanjima integriramo principe biologije (biološke odrednice čovjeka), psihologije (način na koji čovjek donosi odluke i rješava probleme), sociologije (utjecaj interakcija među ljudima) i ekonomije (stvaranje vrijednosti za potrošača i kompaniju) kako bi pružili dubinsko razumijevanje mehanizama na kojima se temelji ono što percipiramo kao poslovnu stvarnost. Integriranjem te četiri perspektive - pruža se dublje i drugačije razumijevanje poslovanja.

Akademska rigoroznost

Osiguravamo maksimalnu kvalitetu svih podataka i zaključaka, u potpunosti primjenjujući znanstvenu metodu i suvremene statističke analize. Osim mjerenja stanja (npr. zadovoljstva), fokusiramo se i na identificiranje eksplicitnih i implicitnih čimbenika kojima je moguće upravljati željenim rezultatima (npr. zadovoljstvom) - minimizirajući managerima riskantnost odlučivanja jer su odluke temeljene na kvalitetnim podacima i analizama.

Falsifikacijski
pristup

Umjesto traženja podataka i korištenja anailza koje će samo potvrditi ono što je "poznato" - fokusiramo se na suštinsko testiranje pretpostavki kako bismo identificirali ono što je "skriveno". Primjenom falsifikacijskog pristupa tražimo ekstreme i njihove implikacije, kako bismo razumjeli ograničenja postojećih modela i zaključaka ("boundary conditions") te identificirali nove prilike za stvaranje vrijednosti i uspješno poslovanje.

Fokus na
implikacije

Ključna vrijednost naših istraživanja proizlazi iz primjenjivih implikacija rezultata te konkretnih opcija za poslovanje i donošenje odluka. Postavljanjem i testiranjem modela odlučivanja temeljenih na prikupljenim podacima - klijentima pružamo znanja o učinkovitosti i efikasnosti pojedinih opcija za upravljanje željenim ciljevima - čime surađujemo s partnerima na donošenju boljih poslovnih odluka.

Imali smo prilike provoditi istraživanja u raznim industrijama i fokusirati se na različite istraživačke probleme, od kojih su neke:

FMCG
INDUSTRIJA

Kompanija iz FMCG industrije imala je niski povrat na marketinških aktivnosti. Kako bi povećali efikasnost marketinških ulaganja, istraživali smo kognitivne, afektivne i biheviorističke faktore koji utječu na odabir i konzumaciju određenog branda u HoReCa kanalu - razmijevajući višestruke paralalene konkurentske utakmice koje su se odvijale za isti proizvod.

INDUSTRIJA MALOPRODAJE

Kompanija iz prehrambene industrije uočila je kako ne iskorištava potencijal profitabilnosti kroz cijenu. Kako bi maksimizirali profitabilnost svake prodaje i svakog potrošača, specificirali smo mogućnosti personalizacije cijene za kupce unutar dućana - maksimizirajući customer lifetime value svakog klijenta.

automobilska industrija

Tržište rabljenih automobila predstavlja konkurenciju prodavačima automobila. Kako bi povećali prihode istraživali smo na koji način potrošač donosi odluku prilikom kupovine novog/rabljenog automobila, te definirali na koji način treba prilagoditi ponudu i komunikaciju klijentima i u off-line i u on-line kontekstu, a kako bi se maksimizirala vjerojatnost prodaje, cijena prodaje, vjerojatnost preporuke te vjerojatnost povratka i ponovne kupnje.

INDUSTRIJA
RIZIKA

Klijent koji stvara vrijednost kroz upravljanje rizikom od neželjenih događaja, želio je testirati postojeći poslovni model te (re)definirati poslovni model usklađen s logikom tržišta/poslovanja. Istraživanjem su definirani procesi odlučivanja, motivatori i blokatori pojedinih klastera klijenata - a kako bi se maksimizirali prihodi na B2B i B2C tržištima. Prilagodbom proizvoda, marketinga i prodaje - ostvaren je novi zamah i eksponencijalni rast.

PRODAJNI
PRISTUP

Prodaja relativno skupih proizvoda s malim prodanim količinama uvelike ovisi o načinu na koji pristupa potencijalnom kupcu. Kako bi povećali broj sklopljenih poslova, cilj je bio istražiti na koji način funkcionira donošenje odluke za kupnju tog proizvoda, te koji su to elementi i komunikacijsko-prodajni pristupi koji rezultiraju najvećim uspjehom zaključavanja prodajnog procesa. Rezultat je bila re-klasifikacija klijenata u klastere i prilagodba prodajne komunikacije - što je rezultiralo povećanjem efikasnosti prodajnog osoblja u interakciji s klijentima.

PLASIRANJE NOVE USLUGE NA TRŽIŠTE

Izbacivanje novog proizvoda/usluge na tržište uvijek ima visoku vjerojatnost neprihvaćanja od strane potrošača te propasti. Kako bi maksimalno definirali strukturu ponude analizirali smo stavove i percepcije potrošača te definirali optimalnu ponudu i poslovni model za uslugu koja još ne postoji na tržištu kako bi maksimizirali vjerojatnost stvaranja tržišta i tržišnog uspjeha za proizvod koji otvara potpuno novo područje u kategoriji.

ZADOVOLJSTVo KORISNIKA

Ispitivanje razine zadovoljstva analizirali smo na način da smo identificirali optimalnu razinu zadovolsjtva te mehanizme kojima je moguće upravljati tim zadovoljstvom, a u cilju ostvarivanja preporuke i ponovnog dolaska (lojalnosti). U analizama prvenstveno smo se fokusirali na ekstreme zadovoljstva i nezadovoljstva, a kako bismo definirali bolje iskustvo i puta korisnika ('customer journey').

KAPACITET
ZAPOSLENIKA

Umjesto uklapanja čovjeka u ulogu, klijent je težio razumjeti čovjeka i strukturirati sustav oko čovjeka. Primjenjujući Ingenuity Scale Instituta za inovacije, analizirali smo prirođeni pristup strateškom/operativnom promišljanju i logičkom/analognom rasuđivanju. Rezultat je bilo razumijevanje klastera zaposlenika te motivatora koji na njih utječu da maksimiziraju svoj doprinos organizaciji - što je rezultiralo većim zadovoljstvom, uključenošću i rezultatima zaposlenika i re-definiranih timova.