MINIMIZiranje RIZIKa i maksimiziranje učinka
vaših poslovnih odluka

Kako bismo osigurali maksimalnu kvalitetu istraživanja, u istraživanjima primjenjujemo sljedeći proces:

Kako bismo pružili dubinsko razumijevanje i praktične implikacije za donošenje odluka, provodimo istraživanja uz HumanInsights pristup koji se bazira na 4 temeljna principa:

Dubinsko razumijevanje iz 4 perspektive

U istraživanjima integriramo principe biologije (biološke odrednice čovjeka), psihologije (način na koji čovjek donosi odluke i rješava probleme), sociologije (utjecaj interakcija među ljudima) i ekonomije (stvaranje vrijednosti za potrošača i kompaniju) kako bi pružili dubinsko razumijevanje mehanizama na kojima se temelji ono što percipiramo kao poslovnu stvarnost. Integriranjem te četiri perspektive - pruža se dublje i drugačije razumijevanje poslovanja.

Akademska rigoroznost

Osiguravamo maksimalnu kvalitetu svih podataka i zaključaka, u potpunosti primjenjujući znanstvenu metodu i suvremene statističke analize. Osim mjerenja stanja (npr. zadovoljstva), fokusiramo se i na identificiranje eksplicitnih i implicitnih čimbenika kojima je moguće upravljati željenim rezultatima (npr. zadovoljstvom) - minimizirajući managerima riskantnost odlučivanja jer su odluke temeljene na kvalitetnim podacima i analizama.

Falsifikacijski
pristup

Umjesto traženja podataka i korištenja analiza koje će samo potvrditi ono što je "poznato" - fokusiramo se na suštinsko testiranje pretpostavki kako bismo identificirali ono što je "skriveno". Primjenom falsifikacijskog pristupa tražimo ekstreme i njihove implikacije, kako bismo razumjeli ograničenja postojećih modela i zaključaka ("boundary conditions") te identificirali nove prilike za stvaranje vrijednosti i uspješno poslovanje.

Fokus na
implikacije

Ključna vrijednost naših istraživanja proizlazi iz primjenjivih implikacija rezultata te konkretnih opcija za poslovanje i donošenje odluka. Postavljanjem i testiranjem modela odlučivanja temeljenih na prikupljenim podacima - klijentima pružamo znanja o učinkovitosti i efikasnosti pojedinih opcija za upravljanje željenim ciljevima - čime surađujemo s partnerima na donošenju boljih poslovnih odluka.