O našim rezultatima najviše govore uspjesi naših klijenata, s kojima smo zajedno identificirali i riješili konkretne poslovne izazove.

FMCG
INDUSTRIJA

Kompanija iz FMCG industrije imala je niski povrat na marketinških aktivnosti. Kako bi povećali efikasnost marketinških ulaganja, istraživali smo kognitivne, afektivne i biheviorističke faktore koji utječu na odabir i konzumaciju određenog branda u HoReCa kanalu - razmijevajući višestruke paralalene konkurentske utakmice koje su se odvijale za isti proizvod.

INDUSTRIJA MALOPRODAJE

Kompanija iz prehrambene industrije uočila je kako ne iskorištava potencijal profitabilnosti kroz cijenu. Kako bi maksimizirali profitabilnost svake prodaje i svakog potrošača, specificirali smo mogućnosti personalizacije cijene za kupce unutar dućana - maksimizirajući culstomer lifetime value svakog klijenta.

automobilska industrija

Tržište rabljenih automobila predstavlja konkurenciju prodavačima automobila. Kako bi povećali prihode istraživali smo na koji način potrošač donosi odluku prilikom kupovine novog/rabljenog automobila, te definirali na koji način treba prilagoditi ponudu i komunikaciju klijentima i u off-line i u on-line kontekstu, a kako bi se maksimizirala vjerojatnost prodaje, cijena prodaje, vjerojatnost preporuke te vjerojatnost povratka i ponovne kupnje.

INDUSTRIJA
RIZIKA

Klijent koji stvara vrijednost kroz upravljanje rizikom od neželjenih događaja, želio je testirati postojeći poslovni model te (re)definirati poslovni model usklađen s logikom tržišta/poslovanja. Istraživanjem su definirani procesi odlučivanja, motivatori i blokatori pojedinih klastera klijenata - a kako bi se maksimizirali prihodi na B2B i B2C tržištima. Prilagodbom proizvoda, marketinga i prodaje - ostvaren je novi zamah i eksponencijalni rast.

PRODAJNI
PRISTUP

Prodaja relativno skupih proizvoda s malim prodanim količinama uvelike ovisi o načinu na koji pristupa potencijalnom kupcu. Kako bi povećali broj sklopljenih poslova, cilj je bio istražiti na koji način funkcionira donošenje odluke za kupnju tog proizvoda, te koji su to elementi i komunikacijsko-prodajni pristupi koji rezultiraju najvećim uspjehom zaključavanja prodajnog procesa. Rezultat je bila re-klasifikacija klijenata u klastere i prilagodba prodajne komunikacije - što je rezultiralo povećanjem efikasnosti prodajnog osoblja u interakciji s klijentima.

PLASIRANJE NOVE USLUGE NA TRŽIŠTE

Izbacivanje novog proizvoda/usluge na tržište uvijek ima visoku vjerojatnost neprihvaćanja od strane potrošača te propasti. Kako bi maksimalno definirali strukturu ponude analizirali smo stavove i percepcije potrošača te definirali optimalnu ponudu i poslovni model za uslugu koja još ne postoji na tržištu kako bi maksimizirali vjerojatnost stvaranja tržišta i tržišnog uspjeha za proizvod koji otvara potpuno novo područje u kategoriji.

ZADOVOLJSTVo KORISNIKA

Ispitivanje razine zadovoljstva analizirali smo na način da smo identificirali optimalnu razinu zadovolsjtva te mehanizme kojima je moguće upravljati tim zadovoljstvom, a u cilju ostvarivanja preporuke i ponovnog dolaska (lojalnosti). U analizama prvenstveno smo se fokusirali na ekstreme zadovoljstva i nezadovoljstva, a kako bismo definirali bolje iskustvo i puta korisnika ('customer journey').

KAPACITET
ZAPOSLENIKA

Umjesto uklapanja čovjeka u ulogu, klijent je težio razumjeti čovjeka i strukturirati sustav oko čovjeka. Primjenjujući Ingenuity Scale Instituta za inovacije, analizirali smo prirođeni pristup strateškom/operativnom promišljanju i logičkom/analognom rasuđivanju. Rezultat je bilo razumijevanje klastera zaposlenika te motivatora koji na njih utječu da maksimiziraju svoj doprinos organizaciji - što je rezultiralo većim zadovoljstvom, uključenošću i rezultatima zaposlenika i re-definiranih timova.